Het jaarlijks lidgeld per gezin bedraagt € 30 en dient gestort te worden op de clubrekening

van de "Essense Aanspanning" : IBAN BE 50 8600 1140 1118     BIC: SPAABE22