Brunchvergadering voor onze leden

Gecreëerd op 17/01/2016 door Martha Breugelmans [Vergaderingen]

Op deze frisse zondagmorgen van januari trokken we naar ‘De Berk’ te Essen voor onze eerste jaarlijkse bijeenkomst en Toon, onze voorzitter, had zijn speech goed voorbereid, lees maar:

Beste menners,

Welkom op onze jaarlijkse startvergadering hier in de Berk. Op deze mooie locatie worden we door Erna en haar team verwend. Het aperitief hebben we reeds gehad en zo dadelijk volgt een brunch. Ons 24ste menjaar is achter de rug en we kunnen alvast terugblikken op fijne momenten samen.

Het bestuur van de EA kijkt nu alvast, samen met u, terug op het afgelopen jaar:

Een belangrijke wijziging werd doorgevoerd en dat is de vervanging van ons club-info-boekje! Martha heeft dit steeds met volle overgave gedaan. Persoonlijk mis ik het wel op de keukentafel tussen de kranten…maar gezien het zo’n omslachtig werk was, zijn we vanaf 1 april 2015 overgeschakeld op de online versie, ook weer door Martha up-to-date gehouden en te bekijken op www.essenseaanspanning.be

Wat Martha hierover nog schreef in het laatste boekje nummer 66:

En zo duikelen we het digitale tijdperk in, er is geen tegenhouden aan, vele clubs hebben al geruime tijd een website en wij willen zeker niet achter blijven.

Martha, hartelijk dank voor al dat prachtige werk!!! En bij deze wil ik iedereen bedanken die op gelijk welke manier dan ook heeft meegeholpen om alle administratie en activiteiten in goede banen te leiden. Een niet te onderschatten taak die vaak te weinig gewaardeerd wordt.

Ons ledenaantal is alvast toegenomen…en dat is positief!

Met enige trots som ik hier enkele activiteiten op:

- De bijeenkomsten tijdens de wintercursus, gegeven door Toon Brooijmans, waren gezellige bijeenkomsten waar we telkens toch weer iets van opstaken.
- Een tiental ritten werden er georganiseerd voor en door leden van onze vereniging, telkens mooie ritten langs gekende en minder gekende wegen, op verschillende locaties in Essen en de naburige gemeenten. Maar de ritten op verplaatsing, wegens te grote afstand, hadden jammer genoeg minder liefhebbers, doch ze waren absoluut de moeite waard.
- Het jaarlijkse weekend van het voorbije jaar in Ellikom, met 22 deelnemers, is zeer goed verlopen met als afsluiter een verrassingsrit in Geel.
Dit als kort overzicht van 2015.

Gelijklopend zullen we ook in 2016 een wintercursus, een tiental ritten en een weekend organiseren. In kalendervolgorde ziet ons jaarprogramma er als volgt uit:

 •   We starten op dinsdagavond 8 maart om 19.00 uur met een eerste initiatievergadering betreffende longeerlessen, die zullen gegeven worden door en bij Gerard Rijper. Gerard wil dit gratis doen voor onze leden en geeft hierover nu een beetje uitleg…(zie website voor eventuele inschrijvingen)
 •   Op deze eerste vergadering kunnen er afspraken gemaakt worden wat betreft dag en uur om in kleine groepjes rond ‘longeren’ te werken. Het worden alvast interessante uurtjes. De drank wordt ter plaatse voorzien door onze vereniging.
 •   10 April : eerste lenterit: nadere uitleg volgt op onze website.
 •    ?   Inhuldiging van de nieuwe menroutes
 •   15 Mei : rit van Cyriel Mathijssen bij Trapke-Op. Er is voldoende parking voor trailers en camions aan de overzijde van het café want de kleiduiven mogen die dag niet vliegen…
 •   29 Mei : Rit van Cyriel van Oers.
 •   12 Juni:  Naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan organiseren we een rit te Essen gevolgd door een reuze BBQ (1991-2016), alle oud-leden worden hierbij uitgenodigd. Om de organisatie in goede banen te leiden heeft er zich alvast een feestcomité gevormd waaronder: Martha, Jose, Wies en Leo. We zijn benieuwd…
 •   Jaarlijks weekend in Vlodrop op 24-25-26 juni. Indien u uw deelname wilt bevestigen kan dit door het storten van 50 € p/p op dit nummer: BE50 8600 1140 1118 v/d Essense Aanspanning. Let wel op: de plaatsen zijn zoals altijd beperkt.
 •   17 Juli: rit in Zeeland georganiseerd door onze plaatselijke leden Corrie en Leo die ons langsheen de mooiste plekjes van Zeeland zullen loodsen.
 •   14 Augustus : rit in Essen georganiseerd door de voorzitter Toon en enkel voor clubleden die we dan eens extra proberen te verwennen
 •   Er volgt nog een rit georganiseerd door de familie Bolders in de omgeving van Halsteren. Zo ga we weeral de grens over… (deze datum is nog niet gekend)
 •  13 November : Hubertusviering op Horendonk

In andere verenigingen worden er uiteraard ook nog ritten georganiseerd waar we steeds welkom zijn. Zie weldra het Menk-kalendertje dat aan iedereen zal bezorgd worden.

Het is niet altijd eenvoudig om een goede route uit te dokteren. Hiervoor hebben we een menrouteteam onder leiding van Mark Van Geldorp.
Mark geeft hierover een woordje uitleg:

Het is ondertussen vijf jaar geleden toen het idee rijpte dat er menroutes in Essen en omstreken moesten komen en dat de eerste contacten met gemeentebesturen en bevoegde instanties zoals Toerisme Antwerpen werden gelegd. Vijf jaar werd er aan gewerkt, soms met veel tegenkantingen, maar we bleven volhouden en ondertussen zijn we zo ver dat er drie lussen gevormd zijn, lussen die bij elkaar aansluiten en in de toekomst aangesloten zullen worden bij de lussen op Nederlands grondgebied. Onze eerste wegwijzer wordt hier onthuld (zie foto), het zijn eiken palen waarop de richting wordt aangegeven zowel voor ruiters als menners. Omdat er op het ganse traject heel veel palen nodig zijn werd er voor geopteerd om slechts de helft nieuwe palen aan te brengen, en voor de andere helft de bestaande palen te gebruiken (die er al staan voor wandelaars en fietsers), hierop kunnen wij dan onze plaatjes eveneens bevestigen. Het voorontwerp van het plan, dat later op het VVV-kantoor kan aangekocht worden, wordt rondgegeven. Op het traject is ook steeds aangeduid waar je kan starten (parking voor trailers en camions) en ook waar je eventueel iets kan gebruiken om de honger te stillen. Als er mensen zijn die tijd hebben mogen ze altijd komen helpen om de plaatjes op de palen te bevestigen. De nieuwe palen worden door het gemeentepersoneel aangebracht. Eindelijk zijn we zover en als al dit werk voltooid is volgt een officiële inhuldiging d.w.z. dat we met onze leden een deel van de routes gaan inrijden in het bijzijn van leden van de desbetreffende gemeentebesturen e.d.m. Hiervan is uiteraard nu nog geen datum bekend, maar hiervoor hebben we een website, ga geregeld eens kijken.

Daarna was Gerd - die onze boekhouding perfect op punt houdt - aan de beurt en zo kregen we een korte toelichting over het kasverslag…. het kasverslag dat elk lid trouwens mag inzien.

In het algemeen verlopen de online inschrijvingen en betalingen zeer vlot. Waarvoor dank aan iedereen. Hierna volgen nog enkele details in verband met:

Lidgelden graag ten laatste overmaken op 31/1/2016.

Er zijn nog fluo-hesjes beschikbaar, gratis voor wie er nog geen gehad heeft, en 3 € / stuk voor mensen die er nog extra willen aanschaffen.

Dan las Toon op zijn blad:

Helpende handen

Het organiseren van de ritten door leden verloopt altijd vlot, al dan niet met medewerking van het bestuur. Wat echter vaak nog een hoop werk is, is het afsluiten, opruimen, afwassen, terug naar locatie brengen van materialen. Hiervoor wil ik echt met drang vragen aan alle leden om de handen uit de mouwen te steken. Elke activiteit moeten we samen tot een goed einde brengen. Vele handen maken licht werk. De laatste pint vervangen we door een kleine taak.

Wat betreft de samenstelling van het bestuur komen we aan het einde van dit driejaarlijks mandaat. Een aantal bestuursleden zullen de fakkel doorgeven. Om het voortbestaan van onze club te garanderen hebben we dringend kandidaten nodig om het bestuur te vervolledigen.
Denk hier eens over na…en als u zich geroepen voelt voor een taak in ons bestuur aarzel dan niet om u te melden.

Als laatste punt: Zoals ik al eerder zei hebben we in juni ons jaarlijkse weekend op 24-25 en 26 juni.
Wat dit betreft een aantal praktische zaken:
- We gaan weer naar Vlodrop bij Charles en Carola.
- We arriveren hier op vrijdagvoormiddag en starten met een lichte maaltijd. Daarna een korte rit en een avondmaal. Zaterdag ontbijt, picknick nemen we mee op de koets. Avondmaal terug ter plaatse in Sint Ludwig. Zondag ontbijt, een korte verrassingsrit en een afsluiter met middagmaal.
- Dit weekend kost 220 € per persoon, een vaste prijs voor iedereen.
- Hierin zijn begrepen: Twee overnachtingen, alle maaltijden en alle dranken, stalling en eten voor de paarden. Ongeacht of u paarden meeneemt of niet, of u menner bent of medepassagiers, iedereen betaalt evenveel. Voorschot van 50€ p/p dient u als inschrijving te betalen voor 1/5/2016.

Nog een laatste positieve boodschap:
Ik wens je een menjaar
Met elke dag veel zon
En alleen maar positieve dingen
Als dat eens even kon
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk
Dan kan 2016 zeker niet meer stuk.

SMAKELIJK!

Daarna werd er aangeschoven aan het koud en warm buffet en het dessertbuffet. Tussen al deze buffetten door werd er gezellig gekeuveld en de grote verhalen over paarden en veulens, karren en koetsen kenden zoals altijd veel bijval. Rond 14.00 u werd deze eerste bijeenkomst van 2016 afgesloten en ging iedereen voldaan naar huis met een ‘snel weerzien’ in het vooruitzicht, misschien in maart al…

Tot ziens

HET BESTUUR

Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Onze voorzitter Toon opent de vergadering
Het derde glas dat sneuvelde
Kuisen maar Tommeke !!!
Mark aan het woord
Nog meer uitleg van Mark over de menroutes
Voorstelling routewegwijzer 1
Voorstelling routewegwijzer 2
Brunchvergadering voor onze leden
Onze cassière Gerd
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Brunchvergadering voor onze leden
Deel dit bericht