Korte wintercursus

Gecreëerd op 17/03/2015 door Jan De Bie [Cursussen]

Drie lesavonden o.l.v. Toon Brooijmans

WINTERCURSUS (1) Dinsdag 3 maart. Onderwerp: Optuigen van het paard.
Veertien enthousiaste deelnemers. Het was een boeiende les, twee leden hadden hun gespan meegebracht. Het ene paard werd opgetuigd met een gareeltuig. Toon B. gaf hierbij uitleg over de specifieke kenmerken van deze betuiging en waarvoor ze gebruikt wordt. Het andere paard was een Belgisch warmbloedpaard opgetuigd met een borsttuig. Ook hier besprak Toon B. het gespan en corrigeerde hier en daar een beetje aan de betuiging. Beide paarden werden voor de koets geplaatst en al de cursisten mochten uittesten hoeveel ze nog van het Achenbachsysteem kenden… de ene al wat meer dan de andere…

WINTERCURUS (2) Dinsdag 10 maart. Onderwerp: Leren een paard longeren.
Het eerste paard dat gelongeerd werd was een Fries. Beginnende met longeren op 1 longe, dan met de dubbele longe over de rug en daarna met de dubbele longe achter de bil door. Dit verliep vrij vlot. Het tweede paard was een heel ander type paard, iets hoger in 't bloed, en dus ook iets moeilijker in de aanpassing. Toon C. ging op dezelfde manier te werk als bij het eerste paard, maar het duurde wel iets langer daar dit paard nog nooit gelongeerd was geweest. De derde paard was al meerdere malen gelongeerd, dat kon je duidelijk zien. Bij dit paard konden we zien hoe we tijdens het longeren de paarden ook in de galop kunnen laten gaan, terwijl we ze toch mooi onder controle kunnen houden. Iedereen was het erover eens dat dit een zeer leerzame les was.

WINTERCURUS (3) Dinsdag 17 maart. Onderwerp: Achenbachsysteem op het mentoestel uitproberen. Op de mentoestellen die Toon B. had meegebracht werd het systeem stap voor stap uitgelegd. Eerst werden de verschillende houdingen besproken, uitgangshouding, gebruikshouding en dressuurhouding. Nadien werd dit in praktijk gebracht. Iedereen vond het een interessante les.
Bij deze werd onze wintercursus afgesloten met een gezellige babbel en een biertje.
Besluit: Allen waren zeer tevreden over deze drie lessen, alweer wat bijgeleerd dus.
Tekst: Jan De Bie

Deel dit bericht